Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Tessa Meynen Fotografie met maatschappelijke zetel te Tielendijk 93, 2300 Turnhout en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0700 916 159.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Tessa Meynen Fotografie aangeboden.

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt of een product bestelt op onze pagina of website.

Door het boeken van een fotosessie of door onze producten te bestellen op de website, via mail of social media, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Algemeen

 • De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a.) en overeenkomsten.
 • De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
 • Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Turnhout.

Betaling

 • Het afgesproken bedrag van de fotosessie dient voor de sessie via overschrijving, betaalapp of cash betaald te worden. In geval van een onbetaalde factuur zullen er geen foto’s geleverd worden tot de betaling van de factuur in orde is.
 • Bestellingen van producten of extra digitale beelden dienen op voorhand betaald te worden en kunnen niet geannuleerd worden. In geval van een onbetaalde factuur zullen er geen foto’s geleverd worden tot de betaling van de factuur in orde is.
 • Aangezien Tessa Meynen Fotografie valt onder de vrijstellingsregeling van BTW wordt er geen BTW aangerekend.
 • Alle offertes of prijsopgave naar aanleiding van een prijsaanvraag bij Tessa Meynen Fotografie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld afloop van een promotie periode). Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen is van toepassing vanaf het ogenblik van de boeking van een sessie (in samenspraak vastleggen van de datum van de fotoshoot).
 • Bij het niet komen opdagen bij de afgesproken fotosessie zonder geldige reden word er een factuur opgemaakt en word de volledige fotosessie in rekening gebracht , dit factuur dient 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn.
 • Bij boeking van een fotosessie zal er een voorschotfactuur opgemaakt worden. Zolang de voorschotfactuur niet betaald is, is de boeking niet definitief.
 • Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking en mits betaling voorschot blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven 30 kalenderdagen na offertedatum geldig tenzij anders vermeld.
 • Bij het reserveren van een fotoshoot zal er een voorschotfactuur opgemaakt worden van max 50% van het totaalbedrag. Deze factuur moet binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald worden om de boeking te bevestigen. Indien deze niet betaald wordt, neemt Tessa Meynen Fotografie éénmalig contact op met de klant ter herinnering. Na dit contact moet het voorschot binnen de 48 uur gestort worden. Indien hier niet aan voldaan wordt, zal de fotoshoot geannuleerd worden.
 • Een voorschot kan niet worden teruggestort na annulering tenzij Tessa Meynen Fotografie annuleert door omstandigheden en verplaatsing niet mogelijk is.
 • De fotoshoot kan wel verplaatst worden indien er tijdig verwittigd wordt en met een geldige reden (bijvoorbeeld ziekte). 

Diensten/goederen

 • Beeldmateriaal gemaakt door Tessa Meynen Fotografie kan ter allen tijden gepubliceerd worden op de website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie.
 • Bij commerciële fotosessies heeft het Tessa Meynen Fotografie het recht om de foto’s te gebruiken in het portfolio, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  De foto’s die gemaakt worden door Tessa Meynen Fotografie worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.
 • Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 • De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en web-formaat met logo en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 • Bij het online gebruik van foto’s wordt gevraagd om de foto’s met logo (het web-formaat) te gebruiken en ervoor te zorgen dat het logo niet wordt afgesneden.
 • Uit alle gemaakte foto’s maakt Tessa Meynen Fotografie een selectie. De hoeveelheid van geselecteerde foto’s is afhankelijk van het gekozen pakket. Deze foto’s worden zorgvuldig geselecteerd.
 • De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 • De fotograaf bewerkt deze foto’s in de stijl die haar eigen is en gericht naar het voorproefje. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag. Overige bewerkingen van de foto’s zijn niet mogelijk.
 • Tessa Meynen Fotografie zal de goederen binnen de maand afleveren, maar deze tijdspanne is niet bindend tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.
 • Foto’s die niet zijn aangekocht mogen onder geen enkele omstandigheden gebruikt of gedeeld worden, niet persoonlijk of op de sociale media.
 • Foto’s print screenen vanuit de online galerij is gelijk aan diefstal.
 • Een shoot kan slechts 2 keer verplaatst worden vermits tijdige verwittiging en grondige reden.
 • Tessa Meynen Fotografie zal de opdracht uitvoeren naar het beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.

Aansprakelijkheid

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 • Bij verzending van bestellingen per post is Tessa Meynen Fotografie niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • Tessa Meynen Fotografie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard voor, tijdens of na de fotosessie.

Annulatie/stopzetting

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 • Bij verzending van bestellingen per post is Tessa Meynen Fotografie niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • Tessa Meynen Fotografie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard voor, tijdens of na de fotosessie.
Cadeaubonnen
 • Cadeaubonnen van Tessa Meynen Fotografie zijn één jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De fotosessie dient binnen één jaar vastgelegd te worden in samenspraak, met boekingsdatum max 2 maand na het vervallen van de bon. Verlengen van de cadeaubon kost euro 25,00 per half jaar. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld. 6 maanden na het vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag en de mogelijkheid tot verlenging.
Privacywetgeving
 • Tessa Meynen Fotografie heeft het recht contactgegevens bij te houden van klanten voor administratie doeleinden. Klanten hebben het recht deze in te zien en te wijzigen. Deze gegevens worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden.
  Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.